شنبه, 23 آذر 1398

دیدار دهیاران و شورا ها

دیدار دهیاران و شورا ها

بازدید بخشدار محترم بن رود
 به اتفاق شورای شهر
وبخش ورزنه ودهیاران
ومدیرعامل تعاونی دهیاران بخش بن رود
 از روستای زفره
 وصنایع دستی وکارگاه عرقیات گیاهی نچفت
 و پروژه های عمرانی زفره

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد